Från boken Skagershult av Mauritz  Magnusson 1967 på Ljungföretagen Örebro