Svartå kulturslinga lyfter fram en liten del av den historia som finns i Svartå.

                Ett stort tack till alla som bidragit till projektet.

 

Starten på slingan är vid den Gamla Hammaren. I den gula lådan hittar du
ett kartblad som hjälper dig runt, de  gula "pilarna" är ytterligare en hjälp.

Slingan underhålls av Svartå IF