Vill du ta ned träd eller röja sly kontakta Tobias Nordin på kommunen 0586-48187

och ange vilket område (sifferkod) det gäller.
Eller kontakta Utvecklingsgruppen så framför vi ditt önskemål.