Svartå Herrgård

Alldeles nära gränsen mellan Närke och Värmland ligger Svartå herrgård, en gustaviansk bruksherrgård byggd 1782.
 

Du kan också bekanta dig i den välbevarade gustavianska kulturen och herrgårdens historia.