• Startsida

Välkommen till Svartå

Svartå, är en liten ort som tillhör Degerfors kommun och ligger i västra Närke ca 8 mil från Karlstad och ca 5 mil från Örebro. Svartå är idylliskt beläget mellan sjöarna Storbjörken och Lillbjörken. Samhället har idag ca 500 innevånare och en mängd företag.
Mer om ortens brukshistoria från 1600-talet finns på hembygdsgården. Idag hittar du elljusspår med skidspår, fiskevatten, konferenslokaler, museum, hantverk och de två stora evenemangen Svartåloppet och Svartåträffen på orten.
 

Temperatur Svartå

Vädret Svartå

Information & Nyheter

2020 > 12

Utsikt av bruket från sjön
Svartå, Närke, 1799
Lavering av Gustaf Silfverstråhle
Källa Jernkontoret

Utsikt över gamla herrgårdsbyggnaden
Svartå, Närke, 1870
Oljemålning av Malcolm Leijonhjelm
Källa Jernkontoret

Med anledning av vildsvinens närvaro på orten har vi kontaktat Sveaskogs jaktansvariga, en representant för ett jaktlag i närområdet samt Degerfors kommun.
Vi är överens att något måste göras innan svinen blir för många.
Resultatet av kontakterna är att ortens jaktlag skall prata sig samman om att utöka jakten på svinen.
Som du kanske vet har ett jaktlag redan börjat och fällt en sugga nära Svartå tätort.
Heja jaktlaget, bra jobbat
Vidare kommer ett möte att anordnas med deltagare från Degerfors kommun, Polisen, Länsstyrelsen, kommunjägaren  samt representanter för aktuella jaktlag och styrelsen.
Avsikten är att få till en strategi för att hålla nere viltsvinsstammen och minimera skadeverkningarna.
Inköp och hantering av viltsvinsfällor kommer att diskuteras.
 
Tillsammans med ortens föräldraförening kommer vi att skriva till Degerfors kommuns servicenämnd för att få till en diskussion om hur vi tillsammans med Kommunen och Trafikverket skall lösa problemet med de höga hastigheterna på genomfartstrafiken samt andra områden i Svartå.
 
Som vi meddelat tidigare är affärsfastigheten till salu beroende på akut sjukdom.
Mäklaren har haft kontakt med intressenter.
 
Vi har nyligen sökt kontakt med representant för Svartå Herrgård utan resultat.
Det senaste vi vet är att de för diskussioner med en spekulant.
 
Så här års brukar styrelsen bjuda in personer som gjort  uppskattade och värdefulla ideella insatser för orten.
Vi avvaktar med det och lovar återkomma när Coronasituationen är mer tillåtande.
Så länge får ni ett stort och hjärtligt tack för det ni gjort.
Vad gäller Corona får vi hålla i, hålla ut och hålla……avstånd.
 
Om du har några synpunkter eller frågor är du välkommen att kontakta Stefan Fejes.
 
Avslutningsvis vill styrelsen tacka er för året som gått och önska alla ett gott nytt år.

Notera den lilla texten vid horisonten, om jag tyder det rätt står det från vänster..Rök från masugnen & rök från hammaren.

Utsikt mot bruket    Länk till storbild
Svartå, Närke, 1825
Lavering av Ulrik Thersner
Motivkategori: Bruk
Källa Jernkontoret

Backen ovanför herrgården.

Engelska backe
Svartå, Närke, 1802
Pennteckning av Gustaf Silfverstråhle
Källa Jernkontoret

Tumme upp till jaktlaget som idag sköt ett av dom lokala vildsvinen, grisen befanns sig mellan järnvägen och Nordändan när skottet föll.
Fler jakter i närområdet planeras under kommande månad.
Suggan på bilden var ca 3år och bar på kultingar.

2020 blev ett år med isolering och inga aktiviteter för oss på Slottet. Vi hade en period då vi trodde att smittan skulle minska och vi försökte då att åtminstone pröva med att arrangera det vi kallar ”firmafesten” och så småningom kanske också ha Lucia, men ack vad det gick dåligt. Torsdagsgänget träffades under några veckor för att dokumentera olika föremål vi har i vår ägo men även det fick ställas in.
 
Vi ser fram emot 2021 då vi planerar för alla de vanliga aktiviteterna med valborg, 1:a maj, nationaldagsfirande, midsommar och fika i bersån med både kak kalas och tårtkalas. Även en del annat kul är på gång framåt våren och sommaren. Vi håller tummarna för vaccinet ska komma fram till oss i tid så att vi alla kan träffas igen. En del spelemän är redan tillfrågade om bland annat allsång.
 
Vi ser fram emot att träffas under 2021. Gott nytt år till alla medlemmar och icke medlemmar.
 
Sryrelsen

"Lusthuset på holmen" blir dagens bild.

Lusthuset på holmen
Svartå, Närke, omkr. 1780
Akvarell av Gustaf Silfverstråhle
Källa Jernkontoret

49st pantsäckar blev årets resultat från panteriet vid klubbstugan en fördubbling från 2019. Stort tack till alla som lämnar och skänker panten till föreningen.
/Svartå IF

Ett antal gamla teckningar med motiv från Svartå har dykt upp och ska naturligtvis visas för dagens Svartåbor.

Vy från Svartå
Svartå, 1808
Gravyr av Linnerhjelm
Källa Jernkontoret

Bildkälla: Örebro stadsarkiv/fotograf okänd

Motiv:Pojke vid julgran
Tidpunkt:1918 december
Plats:Kärrgruvan, Svartå
Församling:Kvistbro

Ämnesord:Julgran, juldekoration
Personer:Erik Karlsson Strandin
Fotograf:Okänd fotograf
Anmärkning:Bilden inlämnad av Mandis Söderholm.

Svartå utvecklingsgrupps styrelse har varit i kontakt med jaktansvarig på Sveaskog och med jägarrepresentant på orten.
Detta med anledning av att vildsvinen har etablerat sig  i Svartå och förväntas orsaka en hel del skada. Diskussioner pågår om hur ökad jakt på svinen skall organiseras mellan de jaktlag som finns i närområdet med avsikt att
minska stammen och skadorna. Vidare för vi diskussioner med Degerfors kommun om möjligheten att de skaffar fällor som jägarna kan disponera.
Mer om detta senare.
 
För dig som har dina soptunnor utomhus vill vi meddela att vildsvinen i Degerfors lärt sig att välta tunnorna ock kalasa på innehållet. Detta gör dom återkommande.
Om du måste ha tunnorna utomhus är rådet att förankra dessa så svinen inte kan välta dem och att inte ha fallfrukt liggande i trädgården samt att städa upp under fåglarnas foderplats.
 
Om du har några frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta Stefan Fejes.

Idag, måndagen den 21 december, görs årets sista PRO-promenad. Några av deltagarna är med på bilden.
Nästa PRO-promenad blir måndagen den 4 januari kl. 10.00. Den startar vid Folkets hus och är cirka 5 kilometer.
Alla är välkomna.
 

Tisdag från kl 12-18 kommer Delikatessen i Degerfors stå med sina godsaker till försäljning och Sur-annas Bageri har öppet tisdag 12-17 (18) och onsdag 9-14
Välkomna

Vägstation T4, Svartå. Garagebyggnad. Ovanför garageportarna skylt "Garage". Personbil framför byggnaden.
Fotografering 1940 - 1950 (Troligen slutet av 1940-talet, början 1950-talet)
Fotograf Fotograf okänd
Källa Ägare av samling Järnvägsmuseet
Institution Väg- och trafikhistoriska samlingen
 

Vi kan meddela att det för närvarande inte kommer att öppna någon pizzeria i affärsfastigheten.
Fastigheten är till salu och vi har varit i kontakt med ägaren som beklagar och meddelar att han drabbats av akut sjukdom och måste ge upp planerna.

Bergslagsvägen 1 är nu åter till salu.  Länk till mäklaren.

Motiv Vägstation T4, Svartå. Vy mot vägstationen med olika förrådsbyggnader och garagebyggnad. Invid väg.

Fotografering 1940 - 1950 (Troligen slutet av 1940-talet, början 1950-talet)
Fotograf Fotograf okänd

Källa Ägare av samling Järnvägsmuseet
Institution Väg- och trafikhistoriska samlingen

Kanalbanken har haft besök av vildsvin.
Enligt Svenska Jägareförbundet "Ett fullvuxet vildsvin i Sverige blir omkring 1 meter i mankhöjd och drygt 1,5 meter långt. Suggan väger då vanligtvis över 100 kg, medan galten är tyngre och kan väga uppemot 200 kg"
 

En karta från Region Örebro på laboratoriebekräftade fall av covid-19.
 

Antal fall per 1000 inv senaste 7 dagarna

Året som gått är det bästa som varit. Vi hade ingen is i vintras men dom första båtarna ute på Storbjörken kom redan i februari och fortfarande är det båtar ute på sjön i december. Vi har sålt rekordmånga fiskekort och speciellt många årskort. Fisket har varit väldigt bra i både Ölen och Storbjörken och speciellt abborrfisket med många abborrar över kilot.
Vi har i år också fortsatt med inplantering av fjällröding och om det blir is i vinter så hoppas vi på ett intressant isfiske av röding. Det har upplevts som positivt med många besökare vid isättningsrampen eftersom centrum normalt sett är ganska dött.
Det har varit som mest 8-10 trailers med båtar, merparten av fiskarna har kommit utifrån och speciellt ifrån Örebro.
/Storbjörken - Ölens Fiskevårdsförening.

Delikatessen i Degerfors uppställda för att serva kön vid Sjötullen Svartå.
Mer om tider och försäljningplatser hittar du på Delikatessen i Degerfors | Facebook

Vad är på gång?