• Startsida

Välkommen till Svartå

Svartå, är en liten ort som tillhör Degerfors kommun och ligger i västra Närke ca 8 mil från Karlstad och ca 5 mil från Örebro. Svartå är idylliskt beläget mellan sjöarna Storbjörken och Lillbjörken. Samhället har idag ca 500 innevånare och en mängd företag.
Mer om ortens brukshistoria från 1600-talet finns på hembygdsgården. Idag hittar du elljusspår med skidspår, fiskevatten, konferenslokaler, museum, hantverk och de två stora evenemangen Svartåloppet och Svartåträffen på orten.
 

Temperatur Svartå

Vädret Svartå

Information & Nyheter

2019 > 09


Vi har gjort upp med ett företag att vid behov frakta bort riset vid risplatsen.
Uppmanas till skärpning vad gäller annat skräp som slängs där, annars måste vi stänga platsen.
 
En arbetsdag har arrangerats då båtbryggan förankrades, bänkar och bord i centrum rengjordes, sly röjdes och hamburgare åts, med mera.
 
I samråd med Degerfors kommun har ett mail skickats till representant för det våldsamt förfallna ”gamla kioskhuset”. Andemeningen är att åtgärd krävs annars hotar vite. Får se om det hjälper. En person har kontaktat styrelsen och visat intresse av att köpa fastigheten. Personen har fått kontaktuppgifter.
 
Diskussioner om återplantering fortgår mellan Q-star och ett Degerforsföretag.
 
Efter vidtagna åtgärder har badplatsen varit förskonad från Kanadagässens ”halkminor” Detta och ”nya parkeringen” har upplevts mycket positivt av besökarna.
 
Styrelsen har bjudit in och träffat Teresa Zetterblad(kommundirektör) och Anna Nordqvist (kommunalråd). I samband med en rundtur presentrade vi orten och berättade om ideellt arbete, planer och idéer och om utveckling av samarbetet mellan styrelsen och kommunen. En rundvandring följde på Smedstugan.
 
Anders Luthman(Servicechef) och Tony Kölborg(VA-chef)på Degerfors kommun  har bjudits in av styrelsen för att diskutera kontinuitet i det fortsatta samarbetet.
Träffen sker i oktober. Vad vi förstår kommer Tony att efterträda Anders när den senare går i pension.
 
Styrelsen är inbjuden till ett möte med servicenämnden och Åtorps utvecklingsgrupp i Åtorp i oktober. Rapport om detta följer.
 
Vi har påbörjat arbetet med en trivsel-/trygghetsundersökning för Svartå.
Vi har haft ett par träffar med Per Hilding, säkerhetsansvarig på Degerfors kommun.
Arbetet bygger på att via enkät inhämta synpunkter från er som sedan ligger till grund för det fortsatta arbetet. Vi återkommer om detta inom kort.
 
Diskussioner pågår med Sveaskog och Degerfors kommun om fortsatta röjnings/gallrings/fällningsinsatser samt om skötsel av grönytor och bortforsling av stormfällda träd.
 
För att minska Degerfors kommuns utgifter var nedläggningen av Svartå skola ett av förslagen. Vad vi har förstått är detta inte längre aktuellt utan det vi och kommunen måste satsa på är ett fortsatt arbete med att göra orten ännu mer attraktivt, främst för barnfamiljer. Mer om detta senare

Ett stort tack till Åke Atterstig för ett imponerande och uppskattat arbete med röjning av ytan mellan Folkethusparkeringen-Landsvägen-Boulebanan..
Ni som inte har sett hur vackert det blev, ta er dit och kolla.
Bra jobbat Åke.
 
Har du några frågor om det du just har läst är du välkommen att kontakta Stefan Fejes , eller någon annan i styrelsen.
 
Önskar er en trevlig höst.

Snön är på väg. Kommer allt närmare. Vinterdäck och broddar. Snörika vintrar minns jag som barn. Så här såg det ut i Svartå år 1951.
/Sture G

Dagens bild från Fasaskogen nästa runda för intresserade blir på lördag 5/10 denna gång med Degerfors Naturskyddsförening.

Information om vattnet: Om det eventuellt rinner vatten på Skogsliden så är detta helt normalt eftersom vattenreservoaren håller på att tappas ur.
Tony Kölborg VA-chef

Arbetare utanför Svartå såg, sågen byggdes omkring 1870. Sågen uthyrdes till ett norskt träbolag 1906 som byggde till en ångmaskin vars maskinhus och skorsten syns på bilden. Hela sågen brann ned till grunden den 20 augusti 1907.
Bilden tagen 19 juli 1907.

Text från baksida på foto

Enligt säkra uppgifter så har punkten i sparförslaget till Kultur & utbildningsnämnden som rörde nedläggningen av Svartåskola strukits från listan och skolan kommer att rulla på som vanligt.


Från Degerfors.se

"Uppdatering 2019-09-27 kl. 09:57
Första provindikationen på vattnet i högreservoaren kommer inte att bli godkänt. Detta på grund av för höga halter koliforma bakterier. Vi vet inte varför proverna visar koliforma bakterier.
Efter att provtagningen gjorts har reservoaren tömts, rengjorts och klorerats. Just nu håller vi på att fyller upp reservoaren med vatten igen. Prover är tagna idag och kommer att tas igen på måndag för att säkerställa att vattnet inte innehåller några oönskade ämnen. Övriga vattennätet ser bra ut.

Inget vatten med koliforma bakterier har släppts på till något hushåll.

Som försiktighetsåtgärd står kokrekommendationen fortfarande fast.
Kontakt: Tony Kölborg, VA-chef. Telefonnummer: 0586-483 91.."

På väggen hemma hos farfar och farmor, hängde en tavla där det med stor stil stod ”Kungl. Sällskapet PRO PATRIA har i kraft av de utav Kungl Maj:t i nåder fastställda grundregler för Sällskapet härigenom velat till uppmuntran för Femtiosex års plikttrogen tjänst tilldela Snickaren Gustav Gustavsson sin medalj i silver för trohet och flit att offentligt bäras, i svart band med gula kanter, om halsen. ”
Tavlan kom på väggen i juli 1944 då arbetare i Svartå och Hasselfors erhöll sina medaljer.
PRO PATRIA är latin och betyder ”För Fäderneslandet”. Dess historia sägs gå tillbaka till slutet av medeltiden, men Sällskapet med samma namn är känt sedan 1760-talet, först som en hemlig orden men sedan som ett välgörenhetssällskap.
Farfar Gustav skulle fortsätta att arbeta vid sin hyvelbänk i Brukets snickarstuga till 2 april 1952, då han dog i sitt arbete.
/Sture G

En länk till SVT Örebro angående intrånget i reservoaren.


Första söndagen i Augusti avslutades sommarsäsongen för hembygdsföreningens aktiviteter på Slottet. Sommaren har varit välbesökt av gäster från både när och fjärran. Kaffe har druckits i bersån, kakor, bullar och mackor har avnjutits till tonerna av levande musik.
 
Avslutningen med det Stora Tårtkalaset blev en värdig tillställning med över 100 gäster som åt av det dignande tårtbordet.  ett trettiotal tårtor fanns på plats, alla bakade utav våra hjältar, frivilliga medlemmar som tar av sin tid för att baka. Tack!
 
Vi har haft en fantastisk säsong över sommaren och styrelsen vill rikta ett stort tack till alla som har hjälpt till men också ett stort tack till alla som har besökt oss under sommaren.
 
För att tacka mer handgripligt till er alla som har hjälpt oss med bakning, städning, gräsklippning, dokumentering och vad det nu kan vara så kommer "firmafesten" i år att avnjutas, som förr året på Degernäs Herrgård, den 20 oktober klockan 14.00. Ni är välkomna, anmälan sker till Birgitta.
 
Söndagen den 8 december kommer Lucia till Slottet för det traditionella Lucia firandet. Välkomna.
Syrelsen

Viktigt meddelande till boende i Svartå: Koka vattnet

Till följd av ett sabotage i högvattenreservoaren i Svartå behöver vattnet kokas innan det dricks. En tank med dricksvatten kommer att placeras vid Q-star i Svartå.
Koka upp vattnet i kastrull eller vattenkokare tills det bubblar kraftigt. Det räcker att koka upp vattnet, det behöver inte koka en viss tid. Förvara vattnet i en väl rengjord kanna eller behållare i rumstemperatur eller kallare - gärna i kylskåp.
Provtagning av vattnet är gjord och fortsatt provtagning kommer att ske kontinuerligt under de närmsta dagarna. Kokrekommendationerna är en försiktighetsåtgärd.
Provresultat väntas tidigast inom ett dygn.
 

Viktigt meddelande till boende i Svartå: Koka vattnet
Till följd av ett sabotage i högvattenreservoaren i Svartå behöver vattnet kokas innan det dricks. En tank med dricksvatten kommer att placeras vid Q-star i Svartå.
Provtagning av vattnet kommer att ske kontinuerligt under de närmsta dagarna. Det är svårt att avgöra i nuläget i vilken mängd vattnet är kontaminerat.
 
Löpande uppdatering på Degerfors.se

Med vänliga hälsningar
Timmie Falk
Kommunikatör

Kansliavdelningen
Degerfors kommun, 693 80 Degerfors
Tel: 0586-482 39
E-post: timmie.falk@degerfors.se
Webbplats: www.degerfors.se
 

En bild från närområdet nämligen Porlamossen, mer om torvfabriken och verksamheten som bedrevs där finns i dokumentet "Torvfabriken i Porla" från Hasselfors Byalags hemsida https://www.hasselforsbyalag.com


"Kopierat från Degerfors.se"

Kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde måndagen den 30 september 2019 kl. 18:30 i Folkets hus, Svartå. Kommunfullmäktiges ärendelista med tillhörande handlingar finns tillgängliga för allmänheten under Protokoll och kallelser.

1. Allmänhetens frågestund
2. Fastställande av föredragningslista och val av justerare
3. Avsägelse ersättare kommunfullmäktige
4. Avsägelse av uppdrag i kommunala pensionärsrådet och ersättare i folkhälsonämnden från dags dato 2019-09-04
5. Avsägelse ledamot servicenämnden från 2019-09-20
6. Fyllnadsval av ledamöter 2019-2022
7. Befolkningsstatistik år 2019
8. Delårsrapport 1 januari-31 juli 2019
9. Nya parkeringsplatser Torget
10. Remiss: Handlingsprogram Bergslagens Räddningstjänst 2020-2023
11. Medborgarförslag: Vill att fritidsgården ska vara öppen på fredagar och lördagar

Välkomna!
Marianne Högberg, ordförande
Anette Eriksson, kanslichef tillika kommunsekreterare

På onsdag tar Kultur-och utbildningsnämnden ställning till förslaget "Budgetneddragningar 2020 Förslag till Kultur-och utbildningsnämnden"
Besparingen på att lägga ned Svartå skola beskrivs på sid 13 och besparingen beräknas till 600 Tkr. Då besparingen är så liten kan vi hoppas att alla löften och uttalande om skolan inför valet står fast, och Svartå skola blir kvar som en central pusselbit i Svartås framtid.
/Lennart R

Hjalmar Gustavssons reparationsverkstad, cykel- och radiobutik samt bensinstation. Hjalmar och Kalle lagade allt från cyklar,mopeder och motorsågar till radio, tv och elektriska strykjärn. Hjalmer reparerade också klockor och glasögon och julgransbelysningar. Vid sidan av huset fanns en smörjbrygga som Kalle bytte olja i.
/Sture G

(Verkstaden var belägen bredvid affären ungefär där posthuset stod.)

Verkstaden monteras ned.

I höst sätter teaterföreningen Lyset i Karlskoga upp klassisk springa-i-dörrar-fars på Kungsteatern; Ray Cooneys ”Ojdå! En till?!!”. Att farsen nu blir verklighet på Kungsteaterns scen har sina rötter i Svartå.

Veronica Hjalmarsson, uppväxt i Svartå, gör efter många år som skådespelerska i Lyset sin regidebut med ”Ojdå! En till?!!”. Under sent 80-tal/tidigt 90-tal lånade hon ett VHS-band, med farsen inspelad från TV, ifrån familjen Söderlund som bodde på samma gata. På den bandade inspelningen såg man Björn Gustafsson och Ulf Brunnberg i huvudrollerna, och farsen blev en stor favorit hos hela familjen Hjalmarsson.

När Veronica nu får hålla i trådarna med att sätta upp sin favoritfars på scenen jobbar hon tillsammans med scenografen Erika Öhman (född Larsson), även hon uppväxt i Svartå. Erika bor numera i Karlstad och jobbar heltid på Runda Idéer med bland annat scenografi till teater och musikal. Veronica arbetar som lärare i Karlskoga.

Även på scenen finns det Svartå-kopplingar med bland annat Mikael Hjalmarsson (lillebror till Veronica) i rollen som betjänten James, samt Ann-Louise Magnusson i rollen som miss Cynthia Hardcastle.
Hur var det nu med VHS-bandet? Det fick familjen Söderlund aldrig tillbaka, 30 år senare hamnade farsen på Kungsteatern istället.
 

Lördagen den 12 oktober är det dags för Svartåtrampet, start kl 11:00 från klubbstugan.
Föranmäl dig gärna via detta dokument, Svartåtrampet arrangeras i samverkan med Degerfors OK och det blir tredje gången vi arrangerar Svartåtrampet en träningsrunda för MTB med tidtagning på stigar & grusvägar runt Svartå.
Grill & kiosk öppna för burgare & dricka.

Höstterminen för barnaktiviteterna drar igång andra veckan i oktober och det blir torsdagar som gäller i höst. Max G leder barngympan och Andreas M håller i boll&lek.
Mer info kommer inom kort.

Föreningen kallar till en arbetsdag lördag 26e oktober där bl.a. lilla pulkabacken ska klippas/röjas.

Sen senaste rapporten har vi haft en invigning av utegymmet där intresserade fick träningstips från Andreas Å hur man använder redskapen. Selim K förevisade rullbandet i klubbstugan och ni som är intresserade att regelbundet använda rullbandet eller undrar över annat kontaktar Lennart R på tfn 0739970520 eller på e-post svarta1933@live.se

/Svartå IF

Framöver kommer texter och bilder från Sture Gustafson att publiceras återkommande på hemsidan under rubriken "Minnesmarker i Svartå."
/Admin

Foto Lennart R
Foto Lennart R


Jag går på MINNETS MARKER, Svartå, stödd på två silverkryckade käppar: 50-årspresenter - till Morfar och Farfar.
Morfar hette Albert Anstensen. Far hans kom från Norge. Han dog innan jag föddes. Han lär ha varit en "aktiv karl": Arbetarkämpe och kooperatör, metodist och nykterhetsivrare. Körde häst, var den som transporterade avlidna Svartåbor till sockenkyrkan.
Farfar hette Gustav Sigfrid och var snickare på bruket. När jag fyllde ett år gjorde han en pallhäst åt mig. Jag har många fina minnen av honom. En mysig tomtelik gubbe, som visste hur ett förstklassigt avträde skulle vara. Några veckor innan han fyllde 80 slutade han sitt liv. I handen hade han tumstocken och en skruvmejsel med egentillverkat skaft.
Nu har jag överlevt dom båda när jag går omkring med deras 50-årsgåvor.
/Sture Gustafson

Foto Cristiaan H

Teresa Zetterblad, kommundirektör och Anna Nordqvist, kommunalråd gästade Svartå och utvecklingsgruppens styrelse tisdag 17 sept.
Efter en rundtur där vi berättade om orten och beskrev vad som gjorts ideellt och vad som pågår exempelvis, ”Bli min granne” att vi prioriterar arbete med att få hit barnfamiljer med tanke på skolan, , badet, samarbetet med Sveaskog och trafikverket, affären, Surannas bageri, Q-Starplanteringen, trygghetsvandringen med mera samlades vi på Smedstugan.
Leif Nylén berättade om byggnadens historia och om den imponerande verksamhet som pågår där idag.
Gästerna presentades med Surannas bullar och surdegslimpa som blev mycket omtyckt och uppskattat.
/Utvecklingsgruppen

En karta från förr då Svartå låg längre söderut.
Fler gamla kartor hittar du under Om Svartå/Historia/Gamla Kartor.
 


Omdaning av aktiviteten Boll & Lek pågår.
Vi funderar på om, vilka årskullar, vilka ledare mm.
Tanken är att i höst föryngra gruppen. De äldsta har flera andra aktiviteter och är inte med lika ofta längre. Därmed öppnar det för fler yngre då vi inte vill ha för stort åldersspann på denna aktivitet.
Syftet med Boll & Lek är att i leken blanda in lite regler och lagsamarbete i sporten. Vi blandar lek med bollsporter och övar på koordination, bollkontroll, lyssna och förstå samt följa instruktioner.
Planen är att barn födda 2010-2013 får delta. Vi kör utan föräldrar i hallen och duschar efteråt uppdelat på killar och tjejer.
Vi kör igång andra veckan i oktober, en gång i veckan och 10 pass totalt.

Har ni barn som vill delta så kontaktar ni Andreas, gärna senast fredag 20/9
Vill du vara med och leda aktiviteten skicka sms till Andreas, 072-7018267.

Mvh Andreas Magnusson

Hyttbacken med kolhusen i bakgrunden.

I dag är det Vandringens dag ett utmärkt tillfälle att ta en lång eftermiddagspromenad på stigarna runt Svartå.
Sista helgen i september arrangerar Naturskyddsföreningarna i Degerfors & Karlskoga vandringar i Fasaskogen, mer info om dom hittar du i kalendern eller på respektive hemsida.

Fullsatt på läktaren vid kapellet..

Veckans pizzor!
1. Tomatsås, getost (vit caprin), betor (röda och gula), solrosfrö, honung
2. Tomatsås, mozzarella & eldost, hjortkorv, svamp (kantareller, trattkantareller och taggsvamp)
3. Tomatsås, eldost, picklad rödlök, chilikryddade bönor, grillad zucchini

Skynda er att beställa på tfn (gärna sms) 0720-106973 och ange vilken tid imorgon fredag, mellan 16.30 och 18.30, ni önskar hämta!
 

Gräsmattan utanför Slottet klipps på bästa möjliga sätt.
Tumme upp för allt ideellt arbete som görs för att hålla Svartå snyggt, stanna upp ibland och betänk hur vårt Svartå skulle se ut utan allt engagemang från oss boende. Det är vi tillsammans som kan göra Svartå till en enastående plats att bo på ingen annan.

Idag var det Kakkalas och fika i Smedstugan där olika bakverk trängdes om utrymmet på bufébordet, slöjdarna hade öppethus där Tintins månraket drog blickarna till sig.

Ett par bilder från eftermiddagens Föreningsfest där invigningen av utegymmet och förevisningen av stationerna var en punkterna, Svartås egen expert Andreas Å visade hur man använder stationerna på bästa sätt.
Senare demonstrerade Selim rullbandet i klubbstugan som går att använda till gång, löpning & rullskidträning. Varefter tio plåtar med Pizza från Sur-Annas severades till hungriga Svartåbor.

Stort tack till alla.
/Svartå IF

Vy på järnvägslinje och bro med semafor vid Letälven mellan Degerfors och Svartå.
Fotografering 1900 (Cirka 1900)

En påminnelse on att burkar och PET-flaskor är hjärtligt välkomna men glasflaskor förstör hela systemet så dom lämnas på återvinningen och inte till Svartå IF.
/Svartå IF

Idag blev elljusspåret kantklippt x 2 och som bilden visar fick även Tvättstugevägen en kantklippning av Åkeri Palmqvist, allt på uppdrag av föreningar i Svartå.

I samband med öppet hus på Sjötullen uppvaktade vi Annika och Peter Svensson med en blomma som uppskattning för vad de gjort och kommer att göra med fastigheterna.
Imponerande arbete nedlagt och trevliga planer.
 
Vi har för medlat kontakt mellan Q-star och ett trädgårdsföretag i Degerfors om plantering på kullen vid macken.
Offertdiskussioner pågår och plantering kommer att ske i höst, enligt Q-stars representant
 
Vi har gjort upp med ett åkeri som kommer att transportera bort ris från risavläggningsplatsen vid behov.
Tyvärr har det dumpats skräp och bråte på platsen och en vädjan till de omdömeslösa som gjort detta att städa upp och omedelbart upphöra, i annat fall måste vi stänga platsen.
 
En arbetsdag har genomförts med arbete i centrum som bl.a. inneburit bättre förankring av båtbryggan,
tvättning av bord och bänkar slagning av gräs/röjning av sly mm. samt att 10 personer åt hamburgare från Svartå Handel.  
 
En träff med nya kommundirektören Teresa Dahlström är inplanerad till 17 september.
Vi kommer bl.a. att diskutera vad som görs och kommer att göras ideellt på orten samt var vi önskar och behöver mer resurser från kommunen.
 
En ny intressent har kontaktat oss och visat intresse av att förhandla köp av ”kioskhuset” med ägare/ägarrepresentant.
Vi kommer att förmedla kontakten och ber er hålla tummarna.
Vi får se hur det går.
 
Planering av trygghetsvandringen/undersökningen pågår och planeras att genomföras i höst.
Vi återkommer om detta senare.

Månaden augusti bidrog med 72mm regn över mätstationen (2018 95mm).
Pga tekniska problem så har vi ingen temperatur att redovisa för månaden.
Imorgon går solen upp 06:00 över Svartå och ned över Storbjörken 20:02

Bilden troligen från lusthuset vid Höglunda

Vad är på gång?