• Startsida

Välkommen till Svartå

Svartå, är en liten ort som tillhör Degerfors kommun och ligger i västra Närke ca 8 mil från Karlstad och ca 5 mil från Örebro. Svartå är idylliskt beläget mellan sjöarna Storbjörken och Lillbjörken. Samhället har idag ca 500 innevånare och en mängd företag.
Mer om ortens brukshistoria från 1600-talet finns på hembygdsgården. Idag hittar du elljusspår med skidspår, fiskevatten, konferenslokaler, museum, hantverk och de två stora evenemangen Svartåloppet och Svartåträffen på orten.
 

Temperatur Svartå

Vädret Svartå

Information & Nyheter

2016 > 02

Hej!
Nu är det dags för alla gamla och nya medlemmar att betala in medlemsavgiften till Svartå Föräldraförening. Alla i Svartå är välkomna som medlemmar i Föräldraföreningen oavsett om man har barn i förskolan/skolan eller inte!

Exempel på aktiviteter som föräldraföreningen stöttat:
Arrangemang av avslutningsdisco
Fika på friluftsdagen
Familjeaktivitet för dagisbarnen
Inköp av leksaker till skolan

Vi har också verkat för julgran i skola/förskola och ändring av tid för hastighetsbegränsning vi infarten till skola/förskola. Under våren finns vi med i en grupp som undersöker en utveckling av fritidsverksamhet i Svartå tillsammans med Folkets Hus och Utvecklingsgruppen.

Vill ni stödja barnen i Svartå genom föräldraföreningens arbete betalar ni in medlemsavgiften som är 100 kr/familj till vårt bankgirokonto.
Kom ihåg! Alla kan och får vara med!
OBS! Ange namn när ni betalar in, annars kan vi inte lägga in er i medlemsregistret.

Välkommen som medlem, med frågor, engagemang eller idéer!
För föräldraföreningen,

Susanne Berggren, ordförande 2016.
Kontakt: luxa@swipnet.se 0739-486042

Betala in till vårt bankgiro och skriv in nedanstående i meddelandet.
Bankgiro: 268-8208 (Svartå Föräldraförening)
Namn på ev. barn i skola/förskola
Namn på medlem/familj
Telefonnummer

Genom att betala in medlemsavgiften godkänner ni att vi lägger in er i medlemsregistret (innehåller namn och telefonnummer)

Som säkert många har sett så har kommunen varit positiv till medborgarföslaget om en hundrastgård i Svartå och planerar att bygga en.

Då många Svartåbor har hört av sig till Utvecklingsgruppen och är oroliga att ingen eller för få kommer att använda rastgården i förhållandet till kostnaden på ca 60-90k så har Utvecklingsgruppen fått i uppdrag att undersöka intresset & behovet för rastgården bland Svartås hundägare.

Är du hundägare så e-posta dina synpunkter om rastgården till svartaug@live.se
(Du kanske också får en fråga direkt eller per tfn från någon i styreslen)

Även en webundersökning på hemsidan och en enkätfråga i kommande infoblad
kommer att bidra till undersökningen så att rätt beslut i frågan fattas.

/Utvecklingsgruppen

Släktforskning:
I samarbete med ABF och Svartå Folkets Husförening anordnar Hembygdsföreningen en kurs i Släktforskning med start till hösten, anmälan kan ske redan nu till mig, Leif Spånbo, på telefon 0704 400 185 eller till någon medlem av styrelsen.
Information om starttid och övrigt kommer senare.
/Styrelsen

Angående grillning vid vindskyddet i hyttbacken så vill Svartå IF tipsa om att du som tänker grilla bör ta med egen ved för att vara säker. Det går inte att ta för givet att någon snäll Svartåbo har sponsrat med ved och fyllt på förrådet.
/Svartå IF


Lite info om intresset för föreningssidorna på hemsidan som står för drygt 10% av totalen.

Antal sidvisningar för det senaste 12mån.

Svartå IF                                5453 st
Utvecklingsgruppen            2177 st
BirdHill Moppers                   801 st
Fiskevårdsföreningen           752 st
Folkets Hus                            697 st
Hembygdsföreningen           428 st
Metodister i Sverige              194 st
PRO                                          125 st
Föräldraföreningen                124 st
Brokyrkans Församling         70 st
                                   

En klar etta och en kanske överraskande 3e plats.

 

En bild från dagens årsmöte i Svartå IF där Marita G avtackades för ett mångårigt engagemang i styrelsen.
Sammansättningen på den nya styrelsen hittar du här och om några dagar så finns protokoll och årsmöteshandlingar att ladda ned.

Nytt nummer av SkagernsN utdelat & Svartås bidrag
hittar du på denna sida

Glädjande besked angående renoveringen av hyreshuset på Stationvägen.
Degerforsbyggen meddelar att renoveringen snart är igång och arbetet beräknas klart i sommar.

Ramlade på en släktsida om torpen vid Sirsjön, kanske kanke kan vara intressant
Länk här.  (Under Nysundssocken i listan finns Sirsjön,Limudden, Bäcketorp, Paskelandsrös)

Fler motiv på denna länk

Vill efterlysa min hund som försvann igår i Svartåområdet!!
Det är en liten jakthund blandras, liknar en större tax, lyssnar till namnet Maja.
Brun och svart med korta ben. Om någon hör eller ser henne vänligen kontakta på nr 0707157759.

Den först grenen får tyvärr strykas från programmet pga för lite snö.
Snön som har kommit räcker inte för att göra spår i.

Spårpatrullen har dragit en liten runda på fotbollsplanen där det går utmärkt att åka & träna.

I samband med annonseringen av butiken och Pizzerian till försäljningen vill vi redogöra följande om vår syn och planer.
Vi tror starkt på Svartå och i synnerhet på affären och framtida planer, men pga personliga skäl, logistiska orsaker och driftkostnader, där personal utgör det största delen, har vi haft det svårt med att få den utvecklingen som vi önskat för affären.
Det som skulle ha varit en räddning för oss är inget nytt för alla, nämligen att en offentlig toalett skulle ha byggts så snabbt som möjligt. Jag har sedan två månader väntat på ett avtal från kommunen för att något konkret ska hända.
Det har varit flera tidskrifter som besökt oss och beklagat över att vi inte har fått det stödet vi borde få från myndigheter då vi blev nekade utan motivering utvecklingsbidrag från regionen, trotts alla möjliga garantier.
Vi har lovat att ge verksamheten ett år och det är fastställd, sedan får vi utvärdera på nytt.
Vi har en del planer till våren och sommaren med en ny meny och införande av nya artiklar och eventuellt ytterligare verksamhet på fastigheten....
Tack för alla som tror på ett givande samarbete och vi välkomnar alla förslag.
Mvh
Svartå Pizzeria och Handel 
 

I dagarna har det bildats en liten arbetsgrupp där representanter från Föräldraföreningen, FolketsHus & Utvecklingsgruppen deltar. Syftet och målet med arbetsgruppen är att undersöka om det går att utöka ungdomsgården i FHus så det är öppet fler dagar i veckan.
Därav den nya undersökningen på sidan.

På grund av snöbristen och fortsatt varmt väder i prognoserna så har beslut tagits att ställa in Svartå IFs KM i skidor som skulle ha ägt rum 20/2.

Tävling och motionsresultat gjort av medlemmar som tävlar för Svartå IF kommer läggas upp på sidan "Svartå IF resultat 2016". Rapportera gärna in dina resultat och hjälp till att bygga på listan under året.
 

Ett lysande tillfälle för rätt person att slå till, länk till objektet

Det var nästintill fullsatt när Brokyrkan bjöd in till en uppskattad Lina Sandell-afton på söndagskvällen.
Thomas Söderhjelm talade om hennes liv och sjöng några av hennes vackra texter, även gemensamma psalmer sjöngs. De hembakta semlorna avnjöts med kaffe.

Några tavlor med motiv från Svartå har dykt upp på sidan Lisbeth B, vi hoppas på fler.

Full fokus på korvgrillningen? Full fokus på korvgrillningen?

Tipspromenad och korvgrillning stod på programet när Föräldraföreningen arrangerade familjedagen.
Ett ypperligt tillfälle att träffa och byta några ord med grannar och Svartåbor.

Gropen igenfylld och fullt tryck i vattenrören igen.

En bild från arbetet. En bild från arbetet.

Den gäckande läckan verkar spårad och snart tilltäppt enligt den senaste rapporten.

Från Degerfors.se
Uppdaterad 2016-02-04.
Just nu är det en vattenläcka i Svartå. Det finns en tankbil med vatten uppställd vid Svartå skola för de fastigheter som fortfarande saknar vatten.
Området där vattenläckan är har nu identifierats. Vatten i ledningssystemet fylldes på under eftermiddagen igår. Under kvällen var vattnet tillbaka.
Om vattnet är missfärgat fortsätt att spola tills det kommer klart vatten. Vattnet behöver inte kokas.
Reparationer kommer att genomföras dagen (2016-02-04). Berörda fastigheter är informerade. Under de tider när reparationsarbetet sker kan det komma att bli tillfälliga avbrott på vattenleveranserna.
Uppstår det problem kontakta växeln på 0586-481 00. Efter kontorstid kontakta VA-jouren på telefonnummer 0586-636 00.

Kan vara intressant att veta hur många som saknar vatten, så fyll gärna i ett svar på undersökningen.

Från Degerfors.se
Uppdaterad 2016-02-03.
Just nu är det en vattenläcka i Svartå. Det finns en tankbil med vatten uppställd vid Svartå skola för de fastigheter som fortfarande saknar vatten.
Området där vattenläckan är har ännu inte identifierats. Arbete med att identifiera området för vattenläckan pågår. Under de tider när reparationsarbetet sker kommer det att bli tillfälliga avbrott på vattenleveranserna.
Uppstår det problem kontakta växeln på 0586-481 00. Efter kontorstid kontakta VA-jouren på telefonnummer 0586-636 00.

Från Degerfors.se

Uppdaterad! Just nu är det en vattenläcka i Svartå. Det finns en tankbil med vatten uppställd vid Svartå skola för de fastigheter som fortfarande saknar vatten.

Området där vattenläckan är har identifierats. Reparation är planerad på tisdag 2/2. Under de tider när reparationsarbetet sker kommer det att bli tillfälliga avbrott på vattenleveranserna. Information till berörda fastigheterna kommer att lämnas under måndagen 1/2.
Uppstår det problem efter kontorstid kontakta VA-jouren på telefonnummer 0586-636 00.

Nu  är det dags att röra på sig, Zumba & yoga pass i FolketsHus 13 februari kl 10.30 - 12.30.  50kr för ett pass eller 70 kr för bägge. Marie Homqvist från Karlskoga leder passen så allt går rätt till.
 

En pdf till senaste numret hittar du på denna sida.

Nu är 30 skylten uppsatt i Viltstråksbacken, vilket betyder att hela bostadsområdet har samma hastighet.

Vad är på gång?