• Startsida

Välkommen till Svartå

Svartå, är en liten ort som tillhör Degerfors kommun och ligger i västra Närke ca 8 mil från Karlstad och ca 5 mil från Örebro. Svartå är idylliskt beläget mellan sjöarna Storbjörken och Lillbjörken. Samhället har idag ca 500 innevånare och en mängd företag.
Mer om ortens brukshistoria från 1600-talet finns på hembygdsgården. Idag hittar du elljusspår med skidspår, fiskevatten, konferenslokaler, museum, hantverk och de två stora evenemangen Svartåloppet och Svartåträffen på orten.
 

Temperatur Svartå

Vädret Svartå

Information & Nyheter

2013 > 09

Alla som gillar ett snyggt Svartå samlas för en stunds arbete vid macken & centrum söndagen 13 oktober.
Korv och Kaffe kommer att finnas för alla som hjälper till.
/Svartå Utvecklingsgrupp

Svartåresultaten i Lindingöloppet hittar du på Svartå IFs sida.

Utvecklingsgruppen kommer att söka 25000 kr till marknadsföring av Svartå.
Vill du vara med och bestämma vad pengarna ska användas till och arbeta med genomförandet av insatserna så kontaktar du Utvecklingsgruppen på svartaug@live.se

Om någon har några stolar (helst gamla) som ni inte vill ha kvar hör av er till Folkets Hus 50022 vi behöver till biblioteket.


Nu är det  bokat på Svartå Herrgård den 25 September för utvärdering och mat. Vi träffas på parkeringen i god tid till utvärderingen som hålls på villan mellan ca. 18-19. Sedan blir det mat på herrgården. Hjälp till att sprida detta till alla som hjälpt till under Svartåloppet, arbetsdagarna vi haft vid klubbstugan och övriga som ställt upp för föreningen.
Anmälan sker till mig på mail (andreas.adamsson@telia.com), sms (070- 2101141) eller annat lämpligt sätt senast idag  23/9.

 

Nu är nästan alla namnskyltar uppskruvade.
På kartan har stolpe 50-62 fått en ny position då spåret fick en liten annan sträckning än planerat.

 

Sällan har det varit så mycket på gång som nu i Svartå. Fiberdragning, elljusspåret  och vid Slottet löper arbetet på med modernisering av kraftstationens olika delar.

En del av skyltarna är uppsatta resterande  kommer upp allt eftersom.

Bilder från dagens lyckade aktiviteter hittar du under Svartå IF/ Träningsdag

Hittar du på sidan fiber till svartå, har du fina bilder så skicka dom till mig.

Besöker du hemsidan från din mobil så kommer du nu till en ny mobihemsida som passar bättre för mindre skärmar.

Arbetet med spåret går vidare då ytbeläggningen ska på.

Vad är på gång?

Svartå IF 123-122 71 23
Svartå IF 123-122 71 23

Vill du stödja klippningen av parken är du välkommen att ge ett bidrag via Swish, märk med "Parken".
/Svartå IF.