Utvecklingsplanen

Utvecklingsplanen som nu är färdigreviderad  kommer att lämnas
över till kommunen fredagen 11 okt 2013

Tack till alla som bidragit med tid och arbete.

Utvecklingsplanen för Svartå
kan du ladda ner här. LUP

Allt rörande Svartå i översiktsplanen finns i filen nedan