Inför valet anordnar Svartå Utvecklingsgrupp som brukligt en frågestund med kommunens ledande partier. Ta chansen och ställ frågor om det som berör dig och lyssna på respektive parti när företrädare berättar om sin politik.Vi fångar gärna upp frågor innan mötet som respektive parti får ta del av och kan förbereda ett svar på.
För att lämna en fråga e-post svartaug@live.se eller stefan.fejes@telia.com
eller via tfn 073204078. 
 

Allmänna frågor till träffen onsdagen 22/8 kl 18:00 Svartå Fhus

Inkomna frågor till mötet.


Hur ser ni på Svartåskolans framtid?
 
Kan ditt parti verka för att det ordnas lokaltrafik med tåg till och från orten?
 
Länstrafiken har enligt uppgift försämrat avgångarna mellan Svartå och Degerfors på förmiddagarna. Oroliga personer har påpekat detta för utvecklingsgruppen.
Vad har ni för möjligheter att påverka Länstrafiken?
 
Hur kan ni verka för att stimulera inflyttningen av barnfamiljer?
Viktigt för skolan.
 
En ordentlig ”uppsnyggning” av orten är nödvändig.
(Avses röjning, satsning på  området kring ”macken”, badet etc.)
Detta för att göra orten än mer attraktiv, hur ställer sig ert parti till den frågan?

Har ert parti ambitionen att verka för fler företagsetableringar på orten?

Hur kan ni underlätta för företagen i Svartå att växa?
 
Vilken är er ambition med LIS- dokumentet (Landsbygdsutveckling i strandnära områden)?

Inbjudna partier

Alla har tackat ja till inbjudan.