Hyttpipan i Svartå

De senaste månaderna har hyttpipan varit i fokus i olika medier och man får lätt intrycket, när man tar del av nyhetsflödet och kommentarerna, att kommunen har tagit ett blixtbeslut om rivning och att Svartås föreningar har kapitulerat, så är dock inte fallet.
Hembygdsföreningen och Utvecklingsgruppen har under de senaste 20 åren arbetat med frågan i olika omgångar; utredningar har gjorts, samtal med Länsstyrelens har förts, besök från plåtfirmor har arrangerats, återkommande möten med ansvarig nämnd och kommunledningen har hållits och olika finansieringsalternativ har undersöks. Trots detta omfattande ideella arbete har man inte kunnat rädda hyttpipan, vilket Utvecklingsgruppen är de första att beklaga. Kommunens beslut har tagits i samråd och dialog med föreningarna på orten och visar att föreningarna är en viktig funktion om man vill vara med och påverka i olika frågor på orten.
Beslutet om rivning som nämnden för bygg & miljö nu har tagit ska ses i ljuset av en lång process, en process som alla som velat haft möjlighet att engagera sig i.
Styrelsen i Utvecklingsgruppen har, efter att ha uttömt alla alternativ vi kunnat, till slut kommit fram till att acceptera en rivning. Vi förordar nu en ordnad rivning istället för ett fortsatt förfall som skulle innebära ett utökat skyddsområde med stor påverkan på elljusspår samt gräsplan.
Vi har full förståelse för att alla inte håller med och vill därför att man tar dessa fakta i beaktande;

Hyttpipan är i väldigt dåligt skick enl. oberoende konsultutredning.
Rasrisken med möjliga personskador är uppenbar och utgör en fara för de som besöker elljusspåret.
Reparationskostnaden skulle, enligt utredningen beställd och presenterad av
Degerfors kommun, börja på 1,2 miljoner kronor och troligen stiga under resans gång.
Betydande årliga underhållskostnader alt. måste hyttpipan byggas in i ett hus och därmed förlora dess värde som symbol i landskapet.
Länsstyrelsen bekostar inte reparationen då de prioriterar hela kulturmiljöer framför fragment av dessa.
Även om kommunen och Länsstyrelsen skulle tillsätta en delsumma var så fattas det ändå närmre en miljon kronor till finansieringen.
De kommunala pengar som skulle krävas för en renovering är relativt stora i förhållande till kommunens budget vilket skulle påverka andra saker i Svartå som vi tycker är viktigare.

För de som vill veta mer så finns utlåtanden från både kommunen och Länsstyrelsen
att tillgå via Utvecklingsgruppen.
För oss som bor på orten är hyttpipan en viktig symbol och därför föreslår vi att på platsen uppföra någon form av minnesmärke som utformas tillsammans med representanter för Svartå och som bekostas av Degerfors Kommun.

Inga skulle bli gladare än vi om det trots detta gick att rädda hyttpipan. Så ni som nu börjat jobba med frågan och undersöker olika alternativ och insamlingar får gärna informera hur det går eller bilda en arbetsgrupp inom Utvecklingsgruppen, detta bör dock ske omgående då tiden rinner ut för Hyttpipan.

/Styrelsen för Svartå Utvecklingsgrupp