Klubbmästare

Skidor    (Inställt pga snöbrist)
 
Löpning 14 km
(H) Bengt Andersson            (D) Ingen deltagare

Löpning 5,5 km
(H) Noa Magnusson             (D) Hannah Linder
 

För 2020 kunde inga klubbmästare utses på grund av Corona pandemin

Skidor    (Inställt pga snöbrist)
 
Löpning 14 km
(H) Anders Birath                (D) Ingen deltagare

Löpning 5,5 km
(H) Noa Magnusson             (D) Felicia Atterstig
 

Skidor  
(H) Andreas Magnusson     (D) Ingen deltagare

Löpning 14 km
(H) Håkan Atterstig             (D) Linnea Söderlund

Löpning 5,5 km
(H) Ingen deltagare              (D) Karin Foberg
 

Skidor   (Inställt pga snöbrist)

Löpning 14 km
(H) Håkan Atterstig             (D) Ingen deltagare

Löpning 5,5 km
(H) Patrik Kvick                   (D) Linnea Söderlund
 

Skidor   (Inställt pga snöbrist)

Löpning 14 km
(H) Martin Ekström             (D) Ingen deltagare

Löpning 5,5 km
(H) Tommy Söderlund         (D) Linnea Hansson
 

Skidor
(H) Andreas Magnusson    (D) Ann-Louise Magnusson

Löpning 14 km
(H) Håkan Atterstig           (D) Ingen deltagare

Löpning 5,5 km
(H) Martin Ekström           (D) Kristin Hinshaw Adamsson