• Försäkringsskydd

 

SVARTÅ IDROTTSFÖRNING ÄR ANSLUTEN TILL RIKSIDROTTSFÖRBUNDET OCH

FÖRSÄKRAD GENOM RF:S GRUND- OCH KOMPLETTERINGSFÖRSÄKRING.

Riksidrottsförbundet(RF) är idrottens samlade organisation där ca 70 st specialförbund ingår

(Bl.a. Svenska Skidförbundet och Friidrottsförbundet). Genom att Svartå Idrottsförening är

ansluten till något av specialförbunden är man också ansluten till Riksidrottsförbundet där

RF:s Grundförsäkring hos Folksam ingår.

RF:s Grundförsäkring är bl.a. en Ansvarsförsäkring och där ledare, funktionärer och domare

är Olycksfall- och Krisförsäkrade.

MEDLEMMAR I SVARTÅ IDROTTSFÖRNING ÄR OLYCKSFALLSFÖRSÄKRADE.

Svartå IF:s medlemmar är försäkrade genom de förbund föreningen är ansluten till (se nedan).

Föreningen har även tecknat en kompletterande olyckfallsförsäkring för de medlemmar som

är aktiva i andra idrotter såsom innebandy och andra lagidrotter inom motionsverksamhet.

Medlemmar under 16 år är försäkrade i nedanstående förbund utan att vara licensierade.

SVARTÅ IDROTTSFÖRENINGS MEDLEMMAR HAR IDAG.

1. Svenska Skidförbundets                                           - Folksam Försäkringsnummer K62450

2. Svenska Fotbollsförbundets                                    - Folksam Försäkringsnummer K60000

3. Svenska Friidrottsförbundets                                  - Folksam Försäkringsnummer K64640

4. Svenska Triathlonförbundets                                  - Folksam Försäk.nr. K64540, K63780

5. Kompletterande olycksfallsförsäkring                   - Folksam Försäkringsnummer K64600

Medlemmar tar själva kontakt med Folksam vid olycksfall och driver ärendet.

Kontaktperson i Svartå idrottsförening är Mats Atterstig.

ÅRSAVGIFTER.

1. Svenska Skidförbundet 2700 kr Licens ingår för samtliga medlemmar.

2. Svenska Fotbollsförbundet 200 kr Här ska varje spelare licensieras.

3. Svenska Friidrottsförbundet 1800 kr Licens ingår för samtliga medlemmar.

4. Svenska Triathlonförbundet 1500 kr Här krävs licensavgift för tävlande.

5. Kompl. Olycksfallsförsäkring 2640 kr För fotboll och innebandy inom motion.

7. Licens/Fotbollslag Div 6-8 3200 kr Laglicens Div 6-8 oavsett antal spelare.

8. Registreringsavgift/Fotbollsspelare *300 kr Vid övergång från annan förening.

9. Licens/Triathlet *270 kr Licens för tävlande. Ingen avg för motion.

(7 & 8) Saknar Svartå IF i dag. * Kostnad som aktiv betalar själ