Smedstugans Aktivitetsförening

Smedstugans Aktivitetsförening inbjuder till studiecirkelverksamhet via Vuxenskolan, Studiefrämjandet, ABF med flera.
Finns inte annan passande lokal i Svartå så kan Smedstugan vara ett
alternativ för dig.

Kontaktinfo

Leif Nylen

tfn 0585 - 50390

Vävning

Handarbeten

Slöjd

Bibliotek

Boule

Vårdbussen står här

Fotvården har mottagning här