Svartå Hembygdsförening

Hembygdsföreningen förfogar över en egen hembygdsgård ”Slottet”.

Där det bedrivs många olika aktiviteter så som valborgsmässofirande, midsommarfirande, soppdag, berättaraftnar, hantverksdag

under juli månad bedrivs det café varje söndag, julmarknad.

Foto Lennart Roos

Visning av hembygdsgården sker efter överenskommelse 0585-503 13

SVARTÅ HEMBYGDSFÖRENING

EVENEMANG 2018


Väl mött i Slottet, Svartå Hembygdsgård
6 juni klockan 14.00 Nationaldagsfirande i samarbete med Nysunds församling, kaffe och nationaldagsbakelse.
22 juni klockan 10.00 Midsommarfirande med Letälvsgillet. Kaffe och stor jordgubbtårta.
1 juli 14.00 - 17.00 musik md Folkessons gitarrer, kaffe i bersån
8 juli 14.00 - 17.00 kaffe i bersån
15 juli 14.00 - 17.00 kaffe i bersån
22 juli 14.00 - 17.00 musik med Erlandssons en mans band.
29 juli 14.00 - 17.00 Det stora kakkalaset
5 augusti 14.00 - 17.00 Det stora tårtkalaset

Styrelsen
Alla är välkomna att ta del av underhållningen
 

Kontaktinfo.

Svartå Hembygdsförening

Slottet

Bruksgatan 11

693 73 Svartå

Bankgiro 442-4040

Kontaktpersoner
Leif Spånbo
tel. 0585-504 01

Anita Birath
anita-birath@telia.com

tel. 0585-501 74

Styrelsen Svartå Hembygdsförening

Ordförande  Leif Spånbo
Vice Ord.     Stig Hallstensson

Kassör          Anita Birath
Sekr.             Birgitta Hansson

Ledamot      Bo Gählman

Ledamot      Ingemar Birath

Ledamot      Anders Adamsson

Vill Du bli medlem i Svartå Hembygdsförening och stödja vår
verksamhet är Du välkommen, genom att betala in medlemsavgiften som är
100:-/ år på bankgironummer 442-4040