Svartå Hembygdsförening

Hembygdsföreningen förfogar över en egen hembygdsgård ”Slottet”.

Där det bedrivs många olika aktiviteter så som valborgsmässofirande, midsommarfirande, soppdag, berättaraftnar, hantverksdag

under juli månad bedrivs det café varje söndag, julmarknad.

Foton Lennart Roos

Visning av hembygdsgården sker efter överenskommelse 0585-503 13

Alla medlemmar är välkomna till

ÅRSMÖTE
SVARTÅ HEMBYGDSFÖRENING
Söndagen den 15 mars 2020
Klockan 16.00 (OBS tiden)
Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Vi bjuder på kaffe med dopp

Synpunkter och nomineringar mottages gärna till Margareta Barwing (valberedning)

Planerade aktiviteter under 2020
30 april, Valborgsmässofirande                  Inställt
1 maj, Åkerihistoriska föreningens utställning    Uppskjutet
6 juni Nationaldagsfirande
19 juni Midsommarfirande med jordgubbstårta
5 juli Fika i berså
12 juli Fika i bersån
19 juli Fika i bersån
26 juli Fika i bersån med Det stora Kakkalaset
2 augusti Fika i bersån med Det stora Tårtkalaset

Styrelsen
 

Kontaktinfo.

Svartå Hembygdsförening

Slottet

Bruksgatan 11

693 73 Svartå

Bankgiro 442-4040

Kontaktpersoner
Leif Spånbo
tel. 0585-504 01

Anita Birath
anita-birath@telia.com

tel. 0585-501 74

Styrelsen Svartå Hembygdsförening

Ordförande  Leif Spånbo
Vice Ord.     Stig Hallstensson

Kassör          Anita Birath
Sekr.             Birgitta Hansson

Ledamot      Bo Gählman

Ledamot      Ingemar Birath

Ledamot      Anders Adamsson

Vill Du bli medlem i Svartå Hembygdsförening och stödja vår
verksamhet är Du välkommen, genom att betala in medlemsavgiften som är
100:-/ år på bankgironummer 442-4040