Svartå Hembygdsförening

Hembygdsföreningen förfogar över en egen hembygdsgård ”Slottet”.

Där det bedrivs många olika aktiviteter så som valborgsmässofirande, midsommarfirande, soppdag, berättaraftnar, hantverksdag

under juli månad bedrivs det café varje söndag, julmarknad.

Foto Lennart Roos

Visning av hembygdsgården sker efter överenskommelse 0585-503 13

Bilder från det stora Kakkalaset 30/7

Program sommar 2017

6 juni, Nationaldagsfirande, kl 15:00
23 juni Midsommarfirande, kl 10:00

2 juli, Kaffeservering i bersån
9 juli, "Visa i bersån" med kaffeservering, körsång med visor från den Svenska vistraditionen.
16 juli, kaffeservering i bersån
23 juli, kaffeservering i bersån, Spelemän på besök och jag lovar att de kommer att underhålla oss.
30 juli, Det stora kakkalaset
6 augusti, Det stora tårtkalaset,
Alla dagar mellan klockan 14 - 17,

Kontaktinfo.

Svartå Hembygdsförening

Slottet

Bruksgatan 11

693 73 Svartå

Bankgiro 442-4040

Kontaktpersoner
Leif Spånbo
tel. 0585-504 01

Anita Birath
anita-birath@telia.com

tel. 0585-501 74

Styrelsen Svartå Hembygdsförening

Ordförande  Leif Spånbo
Vice Ord.     Stig Hallstensson

Kassör          Anita Birath

Sekr.             Birgitta Hansson

Ledamot      Ingemar Birath

Ledamot      Anders Adamsson

Suppleant    Sven Olof Bergius

Suppleant    Bo Gällman
Suppleant    Lars Littorin

Vill Du bli medlem i Svartå Hembygdsförening och stödja vår
verksamhet är Du välkommen, genom att betala in medlemsavgiften som är
100:-/ år på bankgironummer 442-4040