Föräldrarföreningen

Föräldrarföreningen i Svartå stöttar aktiviteter på skola och dagis i Svartå.

Vi i föreningen arrangerar med hjälp av föräldrar, aktiviteter för barn i olika åldrar.

Alla är välkomna som medlemmar, även du som inte har barn.

Familjedagen

Kontaktinfo.

Ordförande

Anna Fonnville
tfn 072-010 69 73

Vill du stödja vår verksamhet?

Medlemsavgift 100kr/familj

Bankgiro. 268-8208

Ange
 

Namn på ev. barn i skola/förskola

Namn på medlem/familj
Telefon nr


Genom att betala in medlemsavgiften godkänner ni att vi lägger in er i medlemsregistret

(innehåller namn och telefonnummer).

Tack till sponsorer

Svartå Föräldraförening
vill tacka de företag som lämnat bidrag till Bg-avgiften.