Bilder från vandringen 120520 i Fasaskogen genom Gällberget & Örgivsmossen.