För de män som gillar att bada bastu & lösa världsproblemen så finns möjligheten på fredagar kl 14.30 til 17:00 i Svartå IFs klubbstuga. Kontakta Göran A för mer information

Efter herrarna bastar intresserade damer.

20 kr/person

Göran Atterstig
tfn 070 534 31 06