• Startsida

Information från utvecklingsgruppens styrelse.

Styrelsen har haft årsmöte och konstituerande möte. På årsmötet tackade vi bl.a. avgående medlemmarna Linda Danielsson och Hannah Linder för uppskattat styrelsearbete och valde in nya styrelsemedlemmarna Tina Eriksson och Lars- Göran Wetterström som hälsas välkomna.
 
Kommunens arbetsmarknadsenhet kommer att byta taket på badets omklädningsrum till plasttak och förse gångrampen med tvärgående ribbor för att minska halkrisken.
Vidtagna åtgärder mot kanadagässen har haft avsedd effekt.
 
Q-star har lovat att det kommer att utföras ogräsrensning av mackens plantering.
Vi kan informera om att mackarna är ålagda att byta ledningsrör i marken mot rostfria.
Svartåmacken försågs vid byggtillfället med rostfria rör så det behövs inget grävande och bytande här.
 
Fd. affärsfastigheten/pizzerian är till salu meddelar ägaren.
Som information finns styrelsens verksamhetsberättelse för 2020 bifogad.
 
Om du har några frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta Stefan Fejes

Kommentera gärna nyheten:

Nyhetsarkiv