• Startsida

Information från utvecklingsgruppens styrelse.

Utan prioritetsordning.
 
-Som vi tidigare meddelat kommer trafikhastigheten på stationsområdet att sänkas från 50 till 30 km/h.
Vidare har kommunen en diskussion med trafikverket om att sänka hastigheten till 40km./h där det idag råder 50.
Med kommunen diskuterar vi även att få trasig trottoar i anslutning till Sjötullen åtgärdad, cykelbana anlagd, tomgångskörning max en minut, parkeringssituationen, körning med bil på gång och cykelväg med flera trafikfrågor.
Detta i samarbete mellan utvecklingsgruppens styrelse, PRO, Svartå föräldraförening och Degerfors kommun och trafikverket.
 
-Vi har varit i kontakt med Karlskogapolisen beroende på kriminell verksamhet och försäljning på orten.
 
-För att minska olycksfallsrisken har kommunen ”petat ikull” skorstensstocken på den brunna kioskfastigheten i centrum.
Vi kommer att ta förnyad kontakt med kommun för att få till stånd en lösning av den oestetiska och riskfyllda fastigheten.
Sätta kraftigare press på ägaren att åtgärda.
 
Beträffande  ”fd. affärsfastigheten” har vi träffat ägaren Naeem, Einar Jörgensen(näringslivsstrateg) samt Magnus (ICA handlare från Åtorp) för att diskutera fastighetens framtid.
Nåddes inget resultat. Ägaren osäker på vad han skall göra med fastigheten.
Mer om detta senare.
 
-Efter kontakt med företagsrepresentant för LIVF:s- modulen på cementplattan vid macken har vi fått beskedet att flytt av modulen är beställd och kommer att genomföras  ”inom en fjortondagarsperiod”.
 
-En ägarrepresentant meddelar på begäran att Svartå Herrgård inom kort kommer att läggas ut till försäljning
Vi har tidigare fått beskedet att en grupp för närvarande hyr Herrgården med avsikt att starta konferens- och serveringsverksamhet men att arbetet för närvarande är ”Coronapausat” Framtiden får utvisa.
 
-Vi har tidigare initierat att få ”Gamla Parken” klassad som naturreservat. Detta arbete fortskrider och ligger på kommunens bord för beredning och behandling. Glädjande.
 
-Beträffande badplatsen  är toaletternas tak åtgärdat och utrymmet städat.
Vi kommer även i år att ”hålla efter gässen” så att vi kan presentera ett välkomnande och uppskattat bad och förhoppningsvis  utan gässens  ”halkminor”
 
-Vi har tidigare diskuterat LIS-dokumentet med kommunen .Detta arbete har bromsats beroende på att Länsstyrelsen begärt in
kompletteringar från kommunens utredare. Kompletteringarna är genomförda och arbetet kommer att ta ny fart med samrådsförfarande.
(LIS-dokumentet innebär lättnader i att få bygga närmare strandlinjen än idag. Mycket kortfattat beskrivet)
 
-Kommunen har utfört sandsopning på ortens gator och trottoarer och resultatet bedömer vi som lysande. Bra jobbat Kommunen.
 
-Så här års brukar utvecklingsgruppens styrelse bjuda in ideellt arbetande kämpar till en kvällsträff med mat och dryck och trevligt ”snack och tack”. I Coronatider har vi tvingats ställa in detta men var så säkra på att vi kommer igen med ny inbjudan när situationen tillåter.
Tills vidare vill vi tacka er alla för ett fantastiskt, uppskattat och mycket viktigt arbete. Ni är guld värda. Ingen nämnd men heller ingen glömd.
 
Om du har några frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta Stefan Fejes.
 
Med vänlig hälsning
Svartå utvecklingsgrupps styrelse

Kommentera gärna nyheten:

Nyhetsarkiv