• Startsida

Information från utvecklingsgruppens styrelse.

Information från utvecklingsgruppens styrelse.
Utan prioritetsordning

Vi har träffat ägaren till fd. pizzerian ett antal gånger och diskuterat hans planer och tankar om verksamheten.
I nuläget vet han inte vad som kommer att hända med fastigheten.
Vi återkommer så fort vi har något att meddela.
 
Om den nedbrunna kioskfastigheten kan vi meddela att vi har diskuterat frågan med kommunen och de har kontaktat ombudet till ägaren med krav på åtgärder.
De kontakter som vi har haft har tyvärr inte gett något resultat.
Intresserad köpare finns.
 
Q-star har försett macken med ny betalpelare.
Diskussionen om laddstation för el-och hybridbilar lever.
 
På begäran från styrelsen kommer kommunen att sänka hastighetsgränsen på Stationsområdet till 30 km/h.
Vi kommer att träffa ordföranden i servicenämnden och bl.a.  diskutera åtgärder mot höga hastigheter på genomfartstrafiken (sänkning till 40km./h), cykelbana, asfaltering av trottoar till Sjötullen, trafikskyltars giltighet, felparkering, frekvent bilkörning på gång- och cykelväg och mycket annat.
 
Vi har igen  träffat Malin Björn från Degerforskommun och tillsammans med två representanter  för ”Gamla parkens vänner” diskuterat förutsättning och samarbete i frågan om att klassa parken som naturreservat.
Det kommer att gå utmärkt att göra arbetsfördelning mellan parterna för att få till bra samarbete.
Mer om detta senare.

Styrelsen önskar alla en trevlig påsk.
Om du har några frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta Stefan Fejes

Kommentera gärna nyheten:

  • Inge Vidare • 2 april 2021 07:22:50
    ( trafikskyltars giltighet, felparkering, frekvent bilkörning på gång- och cykelväg)
    Har vi såna väldans problem med sådant,eller är det hittipå uppdrag?

Nyhetsarkiv