• Startsida

Information från utvecklingsgruppens styrelse

-Vi har ett arbete igång med Trafikverket och Degerfors kommun med avsikt att få ner hastigheten i tätorten samt peka på behovet av cykelbana och en allmän översyn av trafiksituationen. Frågan tas upp i kommande servicenämndsmöte
 
-Vi har bjudit in och gästats av Malin Björn från kommunen. Gamla Parken besöktes och ”marknadsfördes” som mycket viktig att skötas och bevaras. Resultatet är att hon har föreslagit att klassa parken som naturreservat. Se Degerfors kommuns naturvårdsprogram på svarta.nu. Främst sidorna 31 och 33. Om du sympatiserar med förslaget (vilket vi hoppas att du gör) kan du meddela detta till Degerfors kommun 69380 Degerfors eller kommun@degerfors.se alt. att besöka bibliotekets informationsdisk.
 
-Efter senast kontakten med ägarrepresentant för Svartå Herrgård har vi fått beskedet att herrgården är uthyrd till en grupp som har för avsikt att öppna restaurang- och konferensverksamhet. Lokalerna håller på att iordningsställas. Vi söker kontakt med ”hyrgruppen” Mer om detta senare. Håll tummarna.
 
-Arbetsmarknadsenheten på kommunen har kontaktats och vi har fått beskedet att städning av toaletterna efter att taket bytts kommer att ske samt att taket på omklädningshytterna kommer att bytas.
 
-Kontakt har tagits med Degerfors energi och Q-star och vi har diskuterat möjligheten att anlägga en laddningsstation för el-och hybridbilar. Frågan lever.
 
-Q-star har ambitionen att även fortsättningsvis se till att nyplanteringen vid macken blir rensad från ogräs.
 
-Frågan om försäljning/köp/ verksamhet i ”fd. pizzerian” och försäljning/köp av ”nerbrunna kioskfastigheten” lever. Mer om detta senare.
 
-Diskussioner mellan lokala jägare ,Degerfors kommun, Länsstyrelsen, polisen m.fl. ang. vildsvinen fortgår glädjande.
Avsikten är att genom avskjutning minimera skadorna efter svinens härjningar.
Vill påminna om att förankra era sopkärl ni har stående utomhus. Betraktas som ett skafferi av  svinen.
Stort tack till vår lokala jägarrepresentant.
 
-Sveaskog meddelar att den motorcykelkörning som förekommer frekvent på iordningställda stigar och vandringsleder i närområdet  är olaglig och måste upphöra. Verksamheten har rört upp känslorna på orten. Vi vädjar till er som sysslar med detta att lägga ner och söka er till ställen där körning är tillåten. Mer om detta senare.

Till sist: Håll i, håll ut och håll…………avstånd.
Om du har några synpunkter eller frågor är du välkommen att kontakta Stefan Fejes

Kommentera gärna nyheten:

Nyhetsarkiv