• Startsida

Information från utvecklingsgruppens styrelse

Med anledning av vildsvinens närvaro på orten har vi kontaktat Sveaskogs jaktansvariga, en representant för ett jaktlag i närområdet samt Degerfors kommun.
Vi är överens att något måste göras innan svinen blir för många.
Resultatet av kontakterna är att ortens jaktlag skall prata sig samman om att utöka jakten på svinen.
Som du kanske vet har ett jaktlag redan börjat och fällt en sugga nära Svartå tätort.
Heja jaktlaget, bra jobbat
Vidare kommer ett möte att anordnas med deltagare från Degerfors kommun, Polisen, Länsstyrelsen, kommunjägaren  samt representanter för aktuella jaktlag och styrelsen.
Avsikten är att få till en strategi för att hålla nere viltsvinsstammen och minimera skadeverkningarna.
Inköp och hantering av viltsvinsfällor kommer att diskuteras.
 
Tillsammans med ortens föräldraförening kommer vi att skriva till Degerfors kommuns servicenämnd för att få till en diskussion om hur vi tillsammans med Kommunen och Trafikverket skall lösa problemet med de höga hastigheterna på genomfartstrafiken samt andra områden i Svartå.
 
Som vi meddelat tidigare är affärsfastigheten till salu beroende på akut sjukdom.
Mäklaren har haft kontakt med intressenter.
 
Vi har nyligen sökt kontakt med representant för Svartå Herrgård utan resultat.
Det senaste vi vet är att de för diskussioner med en spekulant.
 
Så här års brukar styrelsen bjuda in personer som gjort  uppskattade och värdefulla ideella insatser för orten.
Vi avvaktar med det och lovar återkomma när Coronasituationen är mer tillåtande.
Så länge får ni ett stort och hjärtligt tack för det ni gjort.
Vad gäller Corona får vi hålla i, hålla ut och hålla……avstånd.
 
Om du har några synpunkter eller frågor är du välkommen att kontakta Stefan Fejes.
 
Avslutningsvis vill styrelsen tacka er för året som gått och önska alla ett gott nytt år.

Kommentera gärna nyheten:

Nyhetsarkiv