• Startsida

Mer information från utvecklingsgruppens styrelse


-Med anledning av den höga hastigheten på genomfartstrafiken, i tätorten och nerkörda trafikskyltar har vi i samarbete med Föräldraförening på orten, tagit kontakt med trafikverket i Eskilstuna och med Degerfors kommun för att få till en lösning.
Diskussioner pågår och vi kommer att informera via hemsidan.
 
-Vi har haft en träff med Peter Svensson (Sjötullen) för att stämma av vad han, vi och Svartåborna har för idéer för orten.
 
-Nyanställde chefen för serviceförvaltningen på Degerfors kommun, Magnus Ådén, har bjudits in till Svartå och styrelsen så vi får bekanta oss, visa runt och berätta om orten och bygga relationer.
 
-Dörrarna till badplatsens toaletter är inte stulna. Styrelsen har bett arbetsmarknadsenheten på kommunen att förse dörrarna med stängande fjädrar, öka ljusinsläppet, ta bort utvändiga låsbyglar samt montera invändiga låsanordningar.
Dörrarna finns för åtgärd på nämnd avdelning.
Vidare kommer rampen in till omklädningshytterna att göras mindre hal.
 
-Badets parkering besöks ofta av husvagnar och husbilar och av den anledningen kommer vi att ta upp en diskussion med repr. för kommunen om ställplatser för dessa.
 
-Vi har hälsat LIFVS Scandinavia AB (Obemannade affärsmodulen) välkommen till orten och överlämnat en blomma till Tomas Bäckman.
Modulen var ursprungligen tänkt att placeras vid Folketshusparkeringen men vi föreslog nuvarande placering som gör den mer synlig och helt plötsligt fick cementplattan en funktion.
Lycka till, vi är glada att ni etablerat på orten.
 
-Vi har haft ett flertal träffar med nya ägaren till ”pizzeriafastigheten” och tipsat honom om personer han bör kontakta på kommunen innan han startar någon verksamhet.
Vi har fått besked att han kommer att rusta och anpassa lokalen och preliminärt öppna pizzeria i februari kommande år.
Familjen som kommer att sköta verksamheten kommer att bo i lägenhet över pizzerian och de kommer ev. att starta kaffe med bas i fd. bageriets lokaler till sommaren.
Lycka till.
 
-Vi har fortlöpande kontakt med kommunen om kommunal skötsel av gamla parken och vi har sett till att slagning av gräs och sly efter Tvättstugevägen numera är inlagd i deras skötselplan.
 
-För att öka kunskapen om vad som pågår och sker på orten, med hjälpa ideella krafter och andra, har vi fått hjälp med att distribuera styrelsens verksamhetsberättelse  till chefer, politiker, beslutsfattare, servicenämndens ledamöter med flera  på kommunen.
Tack Timmie Falk för din hjälp.
Uppskattas
 
Om du har några frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta Stefan Fejes.
 
Med vänlig hälsning
Stefan Fejes
Ordförande
Svartå utvecklingsgrupp

Kommentera gärna nyheten:

  • Morgan • 2 november 2020 21:01:30
    bra jobbat

Nyhetsarkiv