• Startsida

Information från utvecklingsgruppens styrelse


Vi har haft kontakt med nya ägaren till affärsfastigheten, Naeem Akhter, och visat honom och berättat om orten och han  meddelar att han är i planeringsskedet av hur fastigheten skall användas. Lutar åt någon form av matservering.
Vi har haft diskussioner med honom och informerat om personer på Degerfors kommun som han bör kontakta i planerings/uppstartskedet. Kontakt har tagits
Mer om detta senare.
 
Vi har bjudit in och träffat Degerfors kommuns nyanställda tillväxtstrateg Einar Jörgensen och informerat honom om orten, visat honom runt berättat om styrelsens arbete, företagen och föreningarna med mera.
 
Vi har bekostat klippning/röjning av gräs och sly på Tvättstugevägen.
Kommer att ta upp en diskussion med kommunen om att vägen läggs in deras skötselplan
 
Leif Nylén har rätat upp infartstavlan från Degerforshållet så den nu är ”rak i ryggen” Tack Leif.
 
Beträffande köp av den nedbrunna ”kioskfastigheten” kan meddelas att frågan lever.
 
Vi gläds åt att vidtagna åtgärder mot kanadagässen vid badet har haft avsedd effekt.
Nästan inga ”halkminor” konstaterade.
 
Vi har varit i kontakt med kommunens nya kommunstyrelseordförande Carina Sätterman och bjudit in henne till Svartå för ömsesidig information och relationsbygge . Hon har tackat ja.
Datum meddelas senare.
Nya socialchefen Marjo Koivumaa kommer även hon att bjudas in vid ett annat tillfälle.
 
Påminner och hälsar välkommen till Utvecklingsgruppens årsmöte
Söndagen 16 aug. kl 14.00.
Coronanpassat utomhusmöte i Folkets park.
Alternativt i rotundan vid olämpligt väder.
 
Har du några frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta Stefan Fejes eller någon annan i styrelsen.

Kommentera gärna nyheten:

Nyhetsarkiv