• Startsida

Information från utvecklingsgruppens styrelse


Coronasituationen och folkhälsomyndighetens rekommendationer har gjort att styrelsens arbete dämpats något och att tänkta kontakter ibland fått ställas in.
Men här följer något om vad som gjorts och kommer att göras.
Utan prioritetsordning.
 
-Vi har haft kontakt med Karlskogapolisen beträffande branden i ”kioskhuset” och ställt ett antal frågor. Väntar på utlovat svar. Vi återkommer i frågan.
-Åtgärderna vid badet, som vi initierat, och som inneburit utbyggd parkering, byte av virke
I bänkar och bord, ommålning av omklädningsrum  samt åtgärder mot kanadagässen har blivit mycket uppskattat och vi har fått tacksamma  kommentarer.
På begäran har kommunen satt upp en ”hundlatrin” vid hundbadet.
-Vi har varit i kontakt med Trafikverket i Karlstad och påpekat behovet av att slå gräset och röja sly mellan landsvägen och stationsområdet/järnvägen. Det finns nu inlagt i deras ” att göra lista”.
-Vi har träffat två representanter från Degerfors Kommun, diskuterat och påtalat behovet av att lägga in skötseln av ”Gamla Parken” i deras arbetsuppgifter. Lokala ideella krafter gör ett jättejobb med att klippa gräs och röja men de måste ha avlastning. Vi hoppas på en lösning och kommer att bevaka frågan.
-Svartå Herrgård är till salu, likaså ”affärsfastigheten” där förhandlingar pågår med en intressent. Vad vi vet pågår diskussionerna om köp av ”kioskhuset”
-Frågan om den planerade obemannade affärsmodulelen, som skall placeras på plattan vid macken, lever. Företaget har begärt bygglov och väntar på besked från kommunen.
-Vi vill tacka er som uttryckt tacksamhet och glädje över den information vi delade ut till hushållen på orten om hur vi kan få varor hemlevererade från butiker i dessa Corona tider.
Stort tack.
-Till kommunen har vi nämnt att vi vill ha hjälp med att ta bort kullblåsta eller vandaliserade träd, rensa volleybollbanan vid badet, rikta upp informationstavlan från Degerforshållet men deras resurser har uppenbart inte räckt.
Vi kommer att ligga på.
-På begäran från oss meddelar Sveaskog att de ”snarast” kommer att påbörja röjning/fällning av ytan från Svartå Herrgård till Hyttbacken, mellan vägen och Lillbjörken.
Motsvarande insats från ”risavläggningsplatsen” till Järnboland kommer att utföras efter badsäsong.  Detta för att öppna upp mot vattnet. Vi följer upp och bevakar.
-Styrelsen har haft besök av en reporter från tidningen Wermlandsbyggden  som skrev en trevlig och ur marknadsföringssynpunkt intressant och bra artikel.
-Vi har för företaget som har hand om luftledningar i Svartå, berättat om det nedblåsta trädet över ledningen vid övergångstället från Viltstråket till skolan.
De var föredömligt snabbt på plats och åtgärdade.
-Vi vill upprepa och poängtera att den enkät som gäller dina synpunkter om orten och som många av er fyllde i och resultatet från den trygghetsvandring som enkäten resulterade i inte är bortglömd, utan kommer att redovisas i Folkets hus efter ”Coronaperioden”
-Vi planerar ett årsmöte i augusti, utomhus i Folkets park alternativt i rotundan.
Mer om detta senare.
 
Har du några frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta Stefan Fejes(073/9204078) eller någon annan i styrelsen.

Kommentera gärna nyheten:

Nyhetsarkiv