• Startsida

Åter på plats

Milstenen vid Fågelåsen är nu monterad och tillbaka på sin plats efter restaureringen, och bra blev det.

Blev nyfiken på namnet och..
"Evert August Franc, född 23 maj 1729, död 22 februari 1800, blev ryttmästare vid Södra skånska kavalleriregementet år 1752, och överste i armén 1778. RSO år 1761.
År 1780 utnämndes han till landshövding i Örebro län och kvarstannade som sådan till 1796."

Foto 1980  Lennart Larsson, Hovsta .. Bildkälla Örebro stadsarkiv.
Foto 1980 Lennart Larsson, Hovsta .. Bildkälla Örebro stadsarkiv.

Kommentera gärna nyheten:

Nyhetsarkiv