• Startsida

Årsmöte PRO

PRO hade sitt första möte den 5 februari och som vanligt så var det årsmöte.
 
Den avgående ordföranden Evert Karlsson hälsade och välkomna och började mötet med parentation för att sedan fortsätta med godkännande av kallelse och dagordning. Till mötets ordförande valdes Margareta Röstlund.  Gun-Britt Nylén valdes till mötets sekreterare. Mötet godkände styrelsen årsberättelse, kassörens och revisorernas berättelse. På bilden syns Margareta men Gun-Britt var gömd bakom PRO:s standar.
 
Ny ordförande är Bengt Björn.
 
Som sista punkt hade Margareta Röstlund, PRO-distriktet ordet. Hon berättade vad distriktet jobbar med för frågor. Hon jämförde PRO med ett fackförbund. PRO jobbar för att lyfta fram pensionärernas intressen.
 
Avgående styrelsemedlemmarna Evert Karlsson och Roland Johansson avtackades med blommor.
 
Efter att mötet hade avslutats bjöds deltagarna på smörgåstårta och goda kakor. Det såldes "åror" och lottades ut fina vinster.
 
Nästa möte är den 4 mars. Då kommer Rasmus Axelsson från Svartåbanans vänner och berättar och visar bilder.

Kommentera gärna nyheten:

Nyhetsarkiv