• Startsida

Information från utvecklingsgruppens styrelse
 

-Vi har informerat Sveaskog om den dumpade husvagnen vid badet. Den står på deras mark. De har meddelat polisen, och vagnen kommer att tas bort, troligtvis av Degerfors kommun.
- Redovisningen av den enkät som glädjande många av er fyllt i och lämnat in kommer att redovisas i vår tillsammans med resultatet från trygghetsvandringen. Plats, Folkets Hus.
-Vi har varit i kontakt med den nyutnämnda områdespolisen för vårat område.
Han kommer att bjudas in till Svartå och informeras om orten och för att bygga relation och  samarbete.

-Den nya ägare av affärsfastigheten har kontaktats för att höra om hans planer. Fått ”luddiga” svar.
-Diskussioner förs med en person som är intresserad av att köpa tomten ”nedbrunna kioskhuset” Vi har lämnat kontaktuppgifter om fastighetsägarens ombud och diskussioner pågår. Vidare har vi bett intressenten att kontakta kommunens stadsarkitekt för att stämma av planer mot vad kommunen tillåter.

-Årsmötet är inplanerat till slutet av mars månad. Mer om detta senare.
-Efter diskussioner med kommunens arbetsmarknadsenhet har vi kommit överens om att de tar in ”infartsskyltarna” en efter en och renoverar och snyggar till dessa.
Vidare kommer de att ta bort rishögarna vid busskuren i centrum som ideella lagt i prydliga högar. Tack till er.

-Som vi nämnt tidigare kommer Sveaskog att se till att det blir röjt/gallrat/fällt mellan vägen och sjön från ”risplatsen” till Järnboland. Samma sak kommer att ske med björkdungen till höger om järnvägsbron ,sett från Degerforshållet. Sker vårvintern. Ytan mellan vägen och sjön, från Herrgården och till Hyttbacken, har de lovat ta i ett senare skede. Allt för att öppna upp mot vattnet.

-Efter det välbesökta mötet vi bjöd in er till och som vi hade  med polisen med anledning av de svårförklarade bränderna, inbrotten, bensinslagning , och annan kriminell verksamhet som inte bör nämnas här, för vi diskussioner och planerar en utbildning i Grannsamverkan. Detta efter önskemål från mötesdeltagarna och på rekommendation från närvarande polis. Vi återkommer om detta och hoppas på stor anslutning.

-Diskussionerna med Trafikverket beträffande de höga hastigheterna på genomfartstrafiken pågår. Mer om detta senare.
-Vi planerar ett möte för regionledningen för organisationen ”Hela Sverige skall leva”.

-Efter kontakt med företaget som är intresserade att hyra Svartå Herrgård har inget nytt framkommit. De för fortsatta diskussioner med ägarna.
-Efter kontakt med ägarna till Smedstorp har vi fått beskedet att det för närvarande inte pågår någon verksamhet där. Försäljning på gång?

Har du frågor, synpunkter eller funderingar är du välkommen att kontakta Stefan Fejes eller någon annan i styrelsen

Kommentera gärna nyheten:

 • Liss • 2 februari 2020 23:33:40
  Hej, jag undrar om det kommer komma upp skyltar om hur man använder redskapen i ute gymmet ? Då jag inte alls vet vad alla redskap ens är till för så kan jag inte nyttja ute gymmet. Och jag vet flera som känner så. Kommer det komma upp skyltar ? Mvh Lisa
 • För alla som känner sig lite osäkra på redskapen och hur man använder dom på bästa sätt så kontakta Andreas Åhlfeldt för en personlig genomgång av redskapen vid utegymmet.
  https://www.facebook.com/andreas.a.ahlfeldt
  tfn tfn 076-811 0 114
  /Svartå IF

  5 februari 2020 17:01:46

Nyhetsarkiv