• Startsida

Vattenuppdatering


Från Degerfors.se

"Uppdatering 2019-09-27 kl. 09:57
Första provindikationen på vattnet i högreservoaren kommer inte att bli godkänt. Detta på grund av för höga halter koliforma bakterier. Vi vet inte varför proverna visar koliforma bakterier.
Efter att provtagningen gjorts har reservoaren tömts, rengjorts och klorerats. Just nu håller vi på att fyller upp reservoaren med vatten igen. Prover är tagna idag och kommer att tas igen på måndag för att säkerställa att vattnet inte innehåller några oönskade ämnen. Övriga vattennätet ser bra ut.

Inget vatten med koliforma bakterier har släppts på till något hushåll.

Som försiktighetsåtgärd står kokrekommendationen fortfarande fast.
Kontakt: Tony Kölborg, VA-chef. Telefonnummer: 0586-483 91.."

Kommentera gärna nyheten:

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste kommentarer

  • Pia Gählman » Sjötullen informerar:  ”Ser helt underbart ut.Ni har verkligen ögon för detta,med att renovera och inred..”

  • Evert Karlsson » Klippt vid järnvägen:  ”Kan inte utvecklingsgruppen få till en röjning mellan järnvägen och Stationsväg..”

  • Erika Fridström » Mycket bra skyltat - tuff bana:  ”En rolig slinga som kräver full koncentration bitvis- glöm inte vatten då den bi..”

  • Håkan Karlsson » Svartå IF meddelar:  ”Mycket bra skyltat - tuff bana”

  • Reidor Wennström » Tegelbruket:  ”Sommar är så skönt.”

Senaste nyheterna