• Startsida

Historia i närområdet

En bild från närområdet nämligen Porlamossen, mer om torvfabriken och verksamheten som bedrevs där finns i dokumentet "Torvfabriken i Porla" från Hasselfors Byalags hemsida https://www.hasselforsbyalag.com

Kommentera gärna nyheten:

Nyhetsarkiv