• Startsida

Kungörelse kommunfullmäktige 30 september i Svartå


"Kopierat från Degerfors.se"

Kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde måndagen den 30 september 2019 kl. 18:30 i Folkets hus, Svartå. Kommunfullmäktiges ärendelista med tillhörande handlingar finns tillgängliga för allmänheten under Protokoll och kallelser.

1. Allmänhetens frågestund
2. Fastställande av föredragningslista och val av justerare
3. Avsägelse ersättare kommunfullmäktige
4. Avsägelse av uppdrag i kommunala pensionärsrådet och ersättare i folkhälsonämnden från dags dato 2019-09-04
5. Avsägelse ledamot servicenämnden från 2019-09-20
6. Fyllnadsval av ledamöter 2019-2022
7. Befolkningsstatistik år 2019
8. Delårsrapport 1 januari-31 juli 2019
9. Nya parkeringsplatser Torget
10. Remiss: Handlingsprogram Bergslagens Räddningstjänst 2020-2023
11. Medborgarförslag: Vill att fritidsgården ska vara öppen på fredagar och lördagar

Välkomna!
Marianne Högberg, ordförande
Anette Eriksson, kanslichef tillika kommunsekreterare

Kommentera gärna nyheten:

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste kommentarer

  • Linda Johansson » Besök från kommunen:  ”Hej Hur kom det sig att artikeln om ev nedläggning av Svart Skola dök upp i tidn..”

  • Haea » Fånge nummer 10000:  ”Fascinerade roman ! ”

  • Babs » Midsommar:  ”Fin bild!”

  • per arlemyr » Affärslokalen uthyrd:  ”Det var på tiden att något händer i svartå!! verkligen trevligt att affären öppn..”

  • Lisbet Söderlund » Affärslokalen uthyrd:  ”Det skulle vara bra om informationen var kvällstid så vi som jobbar (dagtid)kan ..”

Senaste nyheterna