• Startsida

Vintern ska sopas bort.

Från Degerfors.se
Sopning av gator
Under vecka 15, 2018 startar sopningen av gator, gång – och cykelbanor. Vi startar i centrum och kommer sedan att sopa enligt turordning. Detta arbete förväntas ta ca 4-5 veckor innan det är klart.
Turordning gatusopning 2018
Kvarnberg
Hästhagen
Ramshöjden
Stora Valla
Kanada
Jannelund
Bruket
Mölle
Svartå
Åtorp
Bossåsen
Ängebäck
Agen
Karlshagen
Strömtorp

Det åligger fastighetsägaren att ta bort ogräs, annan växtlighet samt att sopa upp och föra bort orenlighet, nedskräpande föremål och sand från gångbaneutrymmet
Vad händer med sopsanden?
Den uppsamlade sanden tas om hand och transporteras till Återvinningscentralen på Industrigatan.
Ett sorteringsverk tar där hand om sanden och tar bort föroreningar samt skräp. Efter att sanden tvättats i sorteringsverket återanvänds den som fyllnadsmaterial vid olika anläggningsarbeten.
Utsorterat skräp samt föroreningar körs för deponi till Mosseruds avfallsanläggning.

Kommentera gärna nyheten:

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste kommentarer

  • Gunilla Larsson (Jansson) » Kungabesök från förr bild 136 & 137:  ”Min mamma Kerstin Jansson och moster Anna -Lisa Öhrman finns med på bild bland R..”

  • Gunilla Larsson ( Jansson) » Bild 101 från förr:  ”Jag kommer ihåg lite om detta. Mina föräldrar Kerstin o Gunnar bodde i fd Kalle ..”

  • Anne Atterstig » Bild 132 från förr:  ”Ser ut som hemma hos oss vårt hus är byggt 1943 av Gustav och Emma Gröning. Kan..”

  • Ingela » Nya pinnar på badplatsen:  ”De nya pinnarna gör dessvärre ingen nytta. Änderna flyger lika bra för det. Och ..”

  • Jonas » Fiskeplatser:  ”Mycket bra gjort. Tillgänglighet för alla är viktigt.”

Senaste nyheterna