• Startsida

Fiber info

 

Hej arbetet fortsätter i Svartå och vi börjar nu sakta närma oss ett slut av byggnationen. Vi har idag grävt klart och lagt ned kanalisation i nästan hela Svartå, vi har på några platser blivit bromsade i väntan på tillstånd från vägverket mm. Vi har nu blåst in fiber i kanalisationen och kommer nu påbörja svetsning av Fiber och slutmontage. Om vi hinner få all teknisk utrustning i tid kommer vi att koppla in så många hushåll som möjligt före Nyår alternativt under Januari månad. När installationen är helt färdig kommer Ni få information om avbetalning på slutfakturan samt erbjudande att nyttja rotavdrag. Har ni några frågor så vänligen kontakta oss enligt nedan. När byggnationen är klar kommer Fibergruppen anordna en mindre fest för barnen med lite korvgrillning.

God Jul och Gott Nytt År önskar Fibergruppen alla i Svartå.

Nyhetsarkiv